bednarska

Po maturze w 2000 r. Dorota postanowiła zdawać do jednej z najlepszych szkół muzycznych w Polsce – do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. Udało się, dostała się na Wydział Wokalny w Sekcji Piosenki jako ALT z „górami”.
Program szkolny opierał się na lekcjach emisji głosu u p. Katarzyny Winiarskiej – indywidualnym kształceniu wokalu, słuchu i dykcji, interpretacji piosenki, zadaniach aktorskich, czytaniu nut, opanowaniu zasad harmonii oraz historii muzyki wraz z literaturą.